กัณฑ์อเนก ทองคำ

Software Engineer
wakatime follow counter

ผมอาศัยในเขตสาทร กรุงเทพฯ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปัจจุบันกำลังทำงานที่ SCG Wedo ในเครือของเอสซีจีหรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ปฏิบัติงานในตําแหน่ง Technology Developer ในทีม Digital Technology

เขม เขม  ชื่อเล่น
30 กันยายน 2531 อายุ 36 ปี
ไทย (หลัก)
อังกฤษ (พื้นฐาน)
ภาษา
พุทธ ศาสนา
ไทย สัญชาติ
1 8608 00038 29 1 เลขประจำตัวประชาชน
สาทร, กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน
449.69 บาท รายได้ต่อชั่วโมง 71,950 THB เงินเดือน
120,000 THB เงินเดือนที่ต้องการ
พร้อม การสัมภาษณ์

โปรเจค

2017 hentai-downloader Stared 62

downloader a exhentai.org and e-hentai.org websites that host galleries of adult-oriented.

2022 go-hoyolab Stared 35

Hoyolab Automatic Daily Check-in Bot Hoyoverse Game. A lightweight, secure, and FREE Supports Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Zenless Zone Zero, Honkai: Star Rail.

2021 dvgamerr-app.github.io Stared 4

Kananek T. is github profiles and resume (cv) website.

2019 team-tasklist Stared 4

TEAM TaskList Project with waterfall.

2019 notice-manager Stared 1

Notify manage with LINE Notify, LINE BOT

2024 minima-lite

About Minima-lite is a one-size-fits-all Jekyll theme for writers.

2024 errcode-page

error pages for k8s.

2023 gokub-app

A cryptocurrency cross platfrom app that uses bitkub.com.

2023 go-tsunami-cli

Dataweave is cool but performance is shit.

2023 go-school

School and University Management Platform

2022 sso-team

Single Sign On for TEAM Touno.io

2022 kube-app

Instantly manage and monitor Kubernetes from your Desktop.

2022 infra-hades-app

Instantly manage Kubernetes from your Desktop. Available on Windows, macOS and Linux.

2020 go-sqlint

SQL Syntax checking and deploy command.

2018 bnk48-events-linebot

Notify BNK48 Event Schedule with you LINE API by touno.io.

ช่องทางติดต่อ

QR line account
QR website
มือถือ
+66-970-3476-07
อีเมล์
[email protected]
กิตฮับ
dvgamerr
ทวิสเตอร์
dvgamerr
ไอจี
Kananek T.
อีเมล์
[email protected]

โค้ดดิ่ง

updated 25-04-2024
10 ปี 10 เดือน
ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด
0
จำนวนบรรทัดของโค้ด
279 (226)
จำนวนโปรเจค (โอเพนซอร์ส)
12.76 K
จำนวนคอมมิต

สถิติทำงาน

wakatime.com
ช่วงเวลาที่เขียนโค้ดมากที่สุด
ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตกดึก
ตอนเช้า
ตอนบ่าย
ตอนเย็น
ตกดึก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

สถิติโค้ดดิ่ง

wakatime.com
4ชม. 45น.
ดีที่สุดในอาทิตย์นี้
2ชม. 3น.
ค่าเฉลี่ยต่อวัน
13ชม. 3น.
ดีที่สุด
46
ภาษาที่เขียนได้

สกิลทำงาน

โค้ดดิ่ง

 • ApacheConf
 • Astro
 • AutoHotkey
 • Batchfile
 • C
 • C#
 • C++
 • CMake
 • CSS
 • CoffeeScript
 • Dart
 • DataWeave
 • Dockerfile
 • EJS
 • Go
 • HTML
 • Java
 • JavaScript
 • Jsonnet
 • Jupyter Notebook
 • Kotlin
 • Liquid
 • M4
 • Makefile
 • Mathematica
 • Nix
 • Objective-C
 • PHP
 • PowerShell
 • Procfile
 • Python
 • Ruby
 • Rust
 • SCSS
 • Shell
 • Smarty
 • Stylus
 • SuperCollider
 • Svelte
 • Swift
 • TSQL
 • TypeScript
 • VBScript
 • Visual Basic
 • Vue

เครื่องมือ

 • Android Studio
 • Anypoint Studio
 • Confluence
 • DBWeaver
 • Discord
 • Docker
 • Git
 • Github
 • Gitlab
 • GoCD
 • Insomnia
 • Jira
 • K0s
 • K3s
 • Kubernates
 • MS TEAM
 • Microsoft SQL Studio
 • Postman
 • Slack
 • Tableplus
 • Teleport
 • VSCode
 • Visual Studio

ฐานข้อมูล

 • Influx
 • MSSQL
 • MongoDB
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Redis
 • SQLite

ระบบปฏิบัติการและคลาวด์

 • AWS
 • Azure
 • CentOS
 • Chat GPT
 • Debian
 • Fedora
 • GCloud

การศีกษา

2007 - 2011

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2005 - 2007

ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร.

ธุรกิจคอมพิวเตอร์

2003 - 2005

ม.1-3

โรงเรียนสวีวิทยา สวี ชุมพร.

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2541 - 2546

ป.1-6

โรงเรียนพรรณภู สวี ชุมพร

ประถมศึกษา

ประสบการ์ทำงาน

31 ตุลาคม 2565 — ปัจจุบัน

SCG Digital Office, Bang Sue.

Software Engineer

31 ธันวาคม 2566 — ปัจจุบัน
 • ออกแบบระบบที่ทำงานร่วมกับ Gateway API
 • พัฒนา API สำหรับ Tuya Transfrom

Technology Developer

ตุลาคม 2565 — ธันวาคม 2566 ( 1 ปี 1 เดือน )
 • สื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพกับฝ่ายภายในและภายนอก
 • ร่วมมือกับทีมธุรกิจ, ทีมการค้นคว้า, ทีมส่งมอบ, และทีมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทีมที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 • ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมและปฏิบัติแบบ Agile เช่น Test-Driven Development, Pair Programming, และ Continuous Integration and Delivery
 • สร้าง CI/CD สำหรับ Java ด้วย MuleSoft Framework บนแพลตฟอร์ม GoCD
 • บำรุงรักษาเกตเวย์ API ของ MuleSoft

ประสบการ์ทำงาน

มกราคม 2561 — ตุลาคม 2565 ( 4 ปี 8 เดือน )

CENTRALGroup, RIS Co.,Ltd., บางรัก

Senior Full Stack Engineer

มกราคม 2562 — ตุลาคม 2565 ( 3 ปี 8 เดือน )
 • ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล, อินเตอร์เฟซผู้ใช้, และ API สำหรับโครงการ Notice-Subscriber
 • นำเข้าสถาปัตยกรรม Kubernetes สำหรับโครงการ DAAS
 • พัฒนา Golang APIs สำหรับโครงการ DAAS
 • ออกแบบและนำระบบฐานข้อมูล Azure PostgreSQL สำหรับโครงการ DAAS
 • ออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือ ETL สำหรับโครงการ DAAS เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการจัดการข้อมูลปริมาณมาก (200GB)
 • ติดตั้งและกำหนดค่า Azure Kubernetes Service (AKS) สำหรับโครงการ DAAS
 • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Kubernetes สำหรับโครงการ PPE-API และ GWP
 • นำระบบอัตโนมัติที่ไม่มีการขาดการให้บริการสำหรับโครงการ PPE-API
 • นำเข้าโมเดล Agile และนำเข้า Gitlab สำหรับการร่วมงานทีม
 • ติดตั้ง Gitlab Runner บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Windows Server, Ubuntu, CentOS, RedHat, CoreOS) สำหรับการรวมการสร้างและการส่ง CD/CI กับ Gitlab
 • ฝึกอบรมทีมวิศวกรเซิร์ฟเวอร์ในการติดตั้ง, กำหนดค่า, และการใช้งาน Kubernetes, MongoDB, และ RedisDB
 • พัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพอัตโนมัติ, API, การบันทึกข้อมูล, การตั้งเวลา, และรายงานสำหรับโครงการ Notice-Manager
 • พัฒนาโครงการ PPE-API, ที่เป็น API ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรับผิดชอบการร้องขอสูงสุดได้สูงถึง 1,000 ร้องขอต่อวินาที
 • ย้าย ETL ของ Talend BigData Community Edition ไปยังเครื่องมือ ETL ใหม่ที่ใช้ Golang เป็นพื้นฐาน
 • พัฒนาโครงการ GWP, เครื่องมือสำหรับการตั้งค่าโปรโมชั่น

Senior Development asst. Division Manager

มกราคม 2561 — กุมภาพันธ์ 2562 ( 1 ปี )
 • ใช้โมเดล Agile และนำเข้า Gitlab สำหรับการร่วมงานทีม
 • ติดตั้ง Gitlab Runner บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Windows Server, Ubuntu, CentOS, RedHat, CoreOS) สำหรับการรวมการสร้างและการส่ง CD/CI กับ Gitlab
 • ฝึกอบรมทีมวิศวกรเซิร์ฟเวอร์ในการติดตั้ง กำหนดค่า และการใช้งาน Kubernetes, MongoDB, และ RedisDB
 • พัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพโดยอัตโนมัติ, API, การเก็บบันทึก, การตั้งเวลา, และรายงานสำหรับโครงการ LINE-BOT
 • สร้างเครื่องมือ DevOps-UI สำหรับทีมสนับสนุน QA เพื่อใช้ในการกำหนดค่าและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
 • พัฒนาคุณลักษณะการจองสำหรับแอปพลิเคชัน SPACMG
 • สร้างบริการ Windows สำหรับการโอนข้อมูลเข้า TransferInboundFTP จาก FTP ขาเข้าไปยัง FTP
 • นำเสนอคุณลักษณะรายงานแบบเว็บไซต์สำหรับโครงการ LINE-BOT
 • พัฒนาคุณลักษณะสำหรับการแลกของรางวัล, การประมวลผลรายการขาย, และการชำระเงินสำหรับแอปพลิเคชัน POSCMG
 • บำรุงรักษาและแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน POSCMG
 • ให้คำปรึกษาในการพัฒนา Restful-API สำหรับการ์ดของขวัญบนมือถือและการ์ดของขวัญ Ogloba Webservice

ประสบการ์ทำงาน

เมษายน 2556 — ธันวาคม 2561 ( 5 ปี 8 เดือน )

Full Stack Developer

Nippon SySits Co.,Ltd, สาทร.

Research and Development

 • ร่วมมือกับทีมที่มีความหลากหลายในการกำหนดความต้องการของโครงการและการปรับใช้โซลูชัน
 • ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือหลายราย เพื่อพัฒนาและทดสอบโปรโตไทป์และผลิตภัณฑ์
 • ทำงานวิจัยและพัฒนาในโครงการต่าง ๆ รวมถึง Face Recognition โดยใช้ Python, OpenCV, และ SocketIO, และโมเดล robotics โดยใช้ Arduino.

Front-end and Back-end Website

 • พัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันเว็บหลายราย เช่น ระบบ midback-office สำหรับ Travox, เว็บ stock สำหรับ Siamchai และ TCRadio, และบริการชำระเงินโดยใช้โมดูล Paysbuy.

Server Administration

 • เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ IIS และ MSSQL และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี containerization ด้วย Docker.
 • มีความชำนาญในการจัดการฐานข้อมูล รวมถึง MySQL, MongoDB, RedisDB, และ Elasticsearch.
 • ความชำนาญในการใช้ระบบควบคุมแหล่งข้อมูลบน Git เช่น Gitlab.

Windows Application

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน Windows ชื่อ Travox Sentinel.

Android Application

 • บำรุงรักษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ชื่อ CheckStock™ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการสแกนบาร์โค้ดแบบ Android ครับ

ประสบการ์ทำงาน

เมษายน 2554 — เมษายน 2556 ( 2 ปี )

ฟรีแลนซ์ — Programmer

เพชรบุรี

 • ผมออกแบบและพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น องค์กร โรงเรียน และบุคคล โดยใช้ WordPress และกรอบ PHP
 • ร่วมมือกับลูกค้าใกล้ชิดเพื่อกำหนดความต้องการของโครงการและให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดเวลาเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
 • ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจและใช้งานง่าย
 • มีทักษะการสื่อสารและการร่วมงานดีเยี่ยม และสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมระยะไกลได้